VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 'OBLICZA WOJNY'

Godło Polski
VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 'OBLICZA WOJNY'

PROGRAM KONFERENCJI • CONFERENCE PROGRAMME • ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Czwartek, 1 czerwca • Thuersday, June 1 • Четвер, 1 червня

Otwarcie • Opening • Відкриття • 9.30 • sala 103 • room 103 • online • link

prof. UŁ dr hab. Maciej Kokoszko, Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

prof. UŁ dr hab. Dariusz Jeziorny, Dyrektor Instytutu Historii UŁ

Wykłady inauguracyjne • Inaugural lectures • Інавгураційні лекції • 9.45-11.30 • sala 103 • room 103 • online • link

Wojciech Iwańczak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Czy święci pomagali wygrać bitwy?

Halina Parafianowicz Uniwersytet w Białymstoku

"To end all wars" – czy o to walczyli Amerykanie w Great War i co z tego wynikło?

Albin Głowacki Uniwersytet Łódzki

Społeczne skutki deportacji obywateli polskich w głąb ZSRR z lat 1940-1941                                                                                                                                                           

Otwarcie wystawy • Opening of the exhibition • 11.30 • Instytut Historii UŁ

Społeczne skutki wojny w materiałach ulotnych Archiwum Państwowego w Łodzi

kurator: Kamil Pluta, AP Łódź

Przerwa kawowa • Coffeebraeke • Перерванакаву 11.45 • Instytut Historii UŁ

 

CZĘŚĆ 1 • PART 1• Частина 1 • 12.15-14.15 Instytut Historii UŁ

 Panel 1  12.15-14.15 • sala 103 • room 103

Tadeusz Srogosz UJD w Częstochowie

Między mitem sublimacji a mitem apokalipsy wojennej w badaniu wojskowości XVII w.

Jacek Zinkiewicz Muzeum Krakowa

Wpływ działań wojennych i okupacji szwedzkiej w latach 1655-1657 na socjotopografię podkrakowskiego Stradomia

Mieczysław Jagłowski UWM

Zbawiciele i mesjasze. Religijne implikacje podboju Ameryki

Piotr Derengowski Uniwersytet Gdański

Sama wolność nie wystarczy! Sytuacja ludności afroamerykańskiej po zakończeniu wojny secesyjnej – zarys problematyki

Jolanta Daszyńska

Z poddanych do obywateli. Prawa mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki w Deklaracji Niepodległości i Konstytucji

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 2  12.15-14.15 • sala 202 • room 202

Marek Olędzki

Wojny markomańskie i ich społeczno-ekonomiczne skutki dla Imperium Romanum

Andrzej Szotek UW

Asyryjska machina wojenna - strategia i technologia w sztuce

Paweł Derecki Zamek Królewski w Warszawie

Los mieszkańców Brytanii w czasach podboju wyspy przez Anglo-Sasów

Łukasz Ćwikła

Od bezkrólewia (1382) do rządów Jadwigi i Władysława Jagiełły. Z dziejów awansu społecznego szlachty łęczyckiej w XIV-XV w.

Andrzej Niewiński KUL

Społeczne konsekwencje niewoli wojennej w późnym średniowieczu. Wybrane przykłady

Kamil Szadkowski UJ

„Niezależnie od tego, po której stronie opowie się dwór, malkontentów będzie przybywać”. Wielka rewolucja francuska i wojny napoleońskie a dwór monarszy we Francji w latach 1798-1815

Dyskusja • Discussion • Обговорення13.45

 Panel 3  12.15-14.15 • sala 22 • room 22

Вікторія Венгерська Житомирський Державний Університет ім. Івана Франка

Війна в культурі та культура в умовах війни: мистецтво «втраченого покоління» та сучасне українське мистецтво

Ольга Шелюх Національна Aкадемія Сухопутних Військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного

Сучасна військова лексика: слова, породжені війною

Андрій Харук Національна академія Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного

Тотальна війна: сили територіальної оборони та добровольчі формування на захисті України

Olena Hotra Państwowy Uniwersytet Podatkowy, Irpin, Ukraina, Nataliia Oleshko Państwowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Kijów, Ukraina

Wojna rosyjsko-ukraińska – historiografia problemu

Лілія Скорич Національна Академія Сухопутнихвій Ськім. Гетьмана Петра Сагайдачного, Лариса Харук Державний Вищийнавчальний Заклад "Нововолинський електромеханічний фаховийколедж"

Проблема екоциду в російсько-українській війні

Olha Berezovska Державний Науковий Центр Захисту Культурної Спадщини від Техногенних Катастроф. State Scientific Center for Cultural Heritage Protection from Technogenic Catastrophes

Ukrainian migrants in Germany: humanitarian aspect. Українські мігранти в Німеччині: гуманітарний аспект

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 4 12.15-14.15 • sala 203 • room 203

Tomasz Stolarczyk

Kasaty klasztorów i ich znaczenie dla bibliotek i księgozbiorów zakonnych z terenów Polski Środkowej w następstwie represji po powstaniu styczniowym

Jarosław Kita

Spacerować i uśmiechać do wojskowych każdemu wolno. Problem pracy seksualnej kobiet w miastach Królestwa Polskiego w pierwszym roku Wielkiej Wojny

Paweł Kaczmarski Uniwersytet Warszawski

Trudna koegzystencja. Polskie kolejnictwo cywilne i wojskowe w roku 1919

Marek Białokur Uniwersytet Opolski

Społeczne skutki Wielkiej Wojny we współczesnej edukacji historycznej

Bartosz Górecki Archiwum Państwowe w Łodzi

Materiały archiwalne do dziejów Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy z terenu Łodzi i województwa łódzkiego przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi

Beata Michalec Instytut Historii Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Muzeum Niepodległości w Warszawie

Nowe odkrycia konserwatorskie i nabytki w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 5  12.15-14.15 • online • link

Ferenc Sebők University of Szeged

The Mongol Invasion of Hungary in 1241-1242 in New Perspective

Zoltán Kordé University of Szeged

La cavalerie légère dans l'armée hongroise médiévale. L'exemple des Szeklers

Maciej Wilmanowicz Warszawa

Rationality of violence – Edmund Spenser and the Tudor conquest of Ireland

Enio Viterbo Martins Coimbra University

Transitional Justice in Portugal: Dealing with the Legacy of the Colonial War

Nadiya Kiss Justus Liebig University of Giessen

Ukrainian refugees in Germany: social context, language behaviour, future scenarios

Kateryna Valentyrova National Museum of the History of Ukraine, Serhii Khan Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine

Cultural heritage in armed conflict: protection and the reality of war

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 6  12.15-14.15 • online • link

Oleksandr Kolomyichuk Rylskyi Institute for Art Studies, Folkloristics and Ethnology of the Ukrainian National Academy of Sciences

«Нас звідси не переселять?»: побутове й житлово матеріальне становище внутрішньо переміщених осіб Прикарпаття вумовах російської війни в Україні

Наталія Литвинчук Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

Розстріляна земля: господарський простір українсько-російського порубіжжя в умовах повномасштабної війни

Сергій Соколюк Україна

Застосування підводних сил вмф рф у російсько-українській війні (лютий – грудень 2022 рр.) – свідчення агресивної політики російського імперіалізму

Людмила Божук, Ірина Тюрменко Халецька Леся, Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Архіви та бібліотеки України у російско-українській війні (2022-2023)

Світлана Власенко Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Публічна політика національної пам’яті в Україні щодо подолання колонізаційного минулого як складова протидії російській агресії

Иван Фукалов Французький інститут досліджень Центральної Азії

Киргизько-таджицький конфлікт: причини, суперечки, зіткнення, наслідки

Olha Berezovska Державний Науковий Центр Захисту Культурної Спадщини від Техногенних Катастроф

Ukrainian migrants in Germany: humanitarian aspect. Українські мігранти в Німеччині: гуманітарний аспект

Dyskusja • Discussion • Обговорення

Obiad • Lunch • Обід• 14.15-15.30 – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18

CZĘŚĆ 2 • Part 2 • 15.30-17.30 Instytut Historii UŁ

 Panel 7  15.30-17.30 • sala 103 • room 103

Robert Majzner UJD w Częstochowie

Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego i jego oceny społeczno-politycznego wymiaru wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939

Jacek Pietrzak

Migracje wojenne w kontekście relacji z „obcymi”: przypadek polskiej diaspory wojennej na Bliskim Wschodzie (1939-1945)

Janusz Zuziak UJD

Polska nauka historyczna w Wielkiej Brytanii po 1945 roku

Michael Eppel University of Haifa, Izrael

Skutki II wojny światowej i wojny 1948 r. z Izraelem dla sytuacji społeczno-politycznej oraz ich wpływ na warunki przewrotów politycznych w Egipcie i Iraku

Magdalena Pogońska-Pol

Wpływ uchodźców palestyńskich na sytuację na Bliskim Wschodzie w drugiej połowie XX wieku

Joanna Pietraszczyk-Sękowska

Polityka niepamięci. Powojenne wyzwania ekshumacyjne, a tabu terroru cywilnego w Peru

Sławomir Szczesio

Problem rozliczeń zbrodni wojennych w konfliktach jugosłowiańskich lat 90. XX wieku

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 8  15.30-17.30 • sala 202 • room 202

Dagmara Lisman, Grażyna Zielińska, Joanna Drath, Maria Szargut, Andrzej Ossowski Pomeranian Medical University

Black Devils in Normandy – identification of an Unknown Soldier Found in the Polish War Cemetery of Urville-Langannerie (France)

Joanna Drath, Dagmara Lisman, Joanna Jarzęcka-Stąporek, Mirosław Parafiniuk, Andrzej Ossowski Pomeranian Medical University

Trauma patterns comparisons of people killed in World War II Nazi camps KL Stutthof and AL Treblinka I

Maria Antonina Łukowska

The 2022 War and Its Reflection in the Everyday Life of the Inhabitants of the Łódź-Bałuty District

Oksana Koshulko Hamburg Institute for Advanced Study

Faces of War: Ukrainian War Refugees as Faces of A New European History in the 21st Century

Natalia Bełdyga Kaunas University of Technology

Response to Refugee Crisis in Polish Border Communities Caused by Russian Invasion of Ukraine

Daryna Kharuk Ukraine

Building civil society in wartime: the role of Hubs of Engagement in dealing with a crisis in Ukraine in 2014-2023

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 9  15.30-17.30 • sala 22 • room 22

Ірина Шандра Харківська Державна Академія Культури, Харків, Україна

Соціальні ініціативи підприємців Харківщини підчас Першої світової війни

Олена Синявська Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, місто Одеса, Україна

Українська державність в контексті першої війни більшовицької Росіїп роти України (кінець 1917 - початок 1918)

Вікторія Волошенко Narodowy Uniwersytet Transportu / Uniwersytet Gdański

Репрезентація війни у друкованих виданнях для селянства Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

Галина Стародубець Житомирсбкий Державний Університет ім. Івана Франка

„Місіонери червоної влади”: партійна номенклатура західних областей України в 1944-1946 роках

Олександра Стасюк Інституту Українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

Соціально-політична диференціація електоральних настроїв населення Української РСР повоєнного періоду

Olga Morozowa UJ

Mikołajowszczyzna w wojnie: chronologia wydarzeń

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 10  15.30-17.30 • sala 203 • room 203

Zdzisław Cuter UJD

Lista śmierci oficerów "inżynierii wojskowej" z Kozielska i Starobielska rozstrzelanych przez Związek Sowiecki w kwietniu i maju 1940 r.

Halina Łach UWM w Olsztynie

Ustalenie granicy polsko-rosyjskiej w byłych Prusach Wschodnich – konsekwencje II wojny światowej

Wiesław Łach UWM w Olsztynie

Aspekty wojskowe i społeczne przejmowania byłych ziem Prus Wschodnich w granice państwa polskiego po II wojnie światowej

Andrzej Drzewiecki AMW Gdynia

Wojna i jej wpływ na odbudowę potencjału Marynarki Wojennej po 1945 r.

Mariusz Kardas AMW Gdynia

Gdynia. Port i miasto w obliczu zniszczeń wojennych i w czasie odbudowy po II wojnie światowej

Robert Pietrygała Stowarzyszenie Saperów Oddział Wrocław

Udział wojsk inżynieryjnych w pracach na rzecz gospodarki narodowej w latach 1945-1956

Dyskusja • Discussion • Обговорення

Panele online

 Panel 11   15.30-17.30 • online • link

Viviana Capelli Università degli studi di Bari Aldo Moro

Tumultus ac trepidatio in urbe: social perceptions and effects of war in Rome and in Italic cities in the late III century BC

Edyta Gryksa

Społeczne skutki starożytnych wojen z piratami

Kaveh Farrokh Langara College

An Examination of Sassanian Siege Warfare (3rd to 7th centuries CE)

Simone Picchianti University of Trieste

Changing Craft In The Early Renaissance: Florentine Citizens And The Profession Of Arms

Matteo Ronchi Università degli Studi di Napoli – Federico II

Military Engineers and Artillery Production in Milan under the Sforza (1450-1535): Institutions, Professionalism, Techniques

Silviu Ion Oţa National Museum of Romanian History in Bucharest

Urban transformations of the medieval city of Caransebeș (the fortified city) at the end of the 17th century

Liudmyla Pidkuimukha Justus Liebig University Giessen

Pop Culture under Bombardment: Self-Image of Ukrainians and “Russian world” Deconstruction in the Ongoing Russian War against Ukraine

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 12  15.30-17.30 • online • link

Piotr Szlanta Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu

Mieszkańcy Królestwa Polskiego wobec zagrożenia wojną w latach 1890-1914 w świetle w raportów konsulów niemieckich i austro-węgierskich z Warszawy

Jan Błachnio UW

(Nie) najmniejszy z wrogów. Gruźlica w Niemczech w latach I wojny światowej i w okresie międzywojennym w świetle akt proweniencji wojskowej

Tomasz Kozieł UJD

„Droga do Instytutu Technicznego Uzbrojenia – techniczne zaplecze Wojska Polskiego 1918-1935”

Damian Bączkiewicz Szkoła Doktorska UWr

Wpływ demobilizacji wojska wielkopolskiego na postawy społeczno-polityczne Wielkopolan w II RP

Bartłomiej Samarski Uniwersytet w Białymstoku

Straty osobowe z lat 1939-1945 w świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku

Dyskusja • Discussion • Обговорення

Uroczysta kolacja • Gala dinner • Гала-вечеря • 18.30 • Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18, parter

Piątek, 2 czerwca • Friday, June 2 • Пятниця, 2 червня

 Panel 13  10.00-11.45 • sala 103 • room 103

Andrzej Kobus UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Obciążenia ludności wiejskiej na terenie starostwa krzepickiego (woj. krakowskie) w okresie Wielkiej Wojny Północnej

Małgorzata Karkocha

Zabytkowe dzwony z terenu diecezji kieleckiej utracone w czasie I wojny światowej

Magdalena Kowalewska-Groszkowska, Dominika Mierzwa-Szymkowiak, Mário José Gondek Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Utracone dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Losy kolekcji doktora Józefa Czakiego (1857-1946) podczas II wojny światowej

Aleksander Ostasz Muzeum Oręża Polskiego Kołobrzeg

Projekt Wraki Zalewu Szczecińskiego 2022

Maria Karcz-Kaczmarek

Prawne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w obliczu wojny

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 14  10.00-11.45 • sala 202 • room 202

Joanna Jarzęcka-Stąporek, Joanna Drath, Jarosław Piątek, Andrzej Ossowski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Próba zatarcia śladów masowych zbrodni w świetle odkryć grobów z prochami więźniów niemieckiego, wielofunkcyjnego obozu Soldau w Działdowie

Andrzej Ossowski, Filip Kuczma, Adam Dziewanowski, Piotr Kalka, Wojciech Samól Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Tomasz Jankowski, Magdalena Lasota Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

Zaginieni z Westerplatte

Piotr Kalka, Filip Kuczma, Adam Dziewanowski Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Odkrycie mogił polskich obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte

Filip Kuczma, Agnieszka Naleźny-Skurzyńska, Monika Garas, Adrian Skurzyński Dział Archeologiczny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Badania archeologiczne pola bitwy na Westerplatte w latach 2016-2022

Adam Dziewanowski, Joanna Jarzęcka-Stąporek, Przemysław Garlicki, Piotr Kalka Dział Archeologiczny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Badania archeologiczne wartowni nr 5 na Westerplatte, miejsca śmierci obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 15  10.00-11.45 • sala 203 • room 203

Мирослав Волощук Прикарпатський Національний Університет ім. Василя Стефаника

Куди з теребовлі у вересні 1210/11 р. міг втекти князь Ізяслав Володимирович?

Oleg Hański

Straty wojsk koronnych w bitwie pod Sokalem (1519 r.) w świetle dokumentów skarbowo-wojskowych

Olga Gaidai Uniwersytet Warszawski / Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyly, Mikołajów, Ukraina

Wojny rosyjsko-tureckie i aneksja Krymu przez Rosję a epidemie dżumy na przełomie XVIII i XIX wieku jako problem badawczy

Вікторія Волошенко Narodowy Uniwersytet Transportu / Uniwersytet Gdański

Репрезентація війни у друкованих виданнях для селянства Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

Jaroslav Valkoun University of West Bohemia in Pilsen and Charles University, Prague, Lukáš Novotný University of West Bohemia in Pilsen

The New Constitutional Status of the Dominions after the First World War

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 16  10.00-11.45 • online • link

Nadezhda Kruglova, David Gubeny Natsional'nyy arkhiv, Praga

Региональное управление помощи жертвам войны в Праге (1919-1938)

Urszula Kurcewicz Uniwersytet Warszawski

Dobrowolne i przymusowe migracje ludności na terenach Ziem Odzyskanych w trakcie i po II wojnie światowej

Andrzej Wojtaszak Uniwersytet Szczeciński

Losy przedwrześniowych generałów Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej

Vitalija Stravinskienė Instytut Historii Litwy

Nieodwracalne przemiany: II wojna światowa a Wilno. Aspekt demograficzny

Katarzyna Derlatka

Exodusu migrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu na skutek wojny w Syrii trwającej od 2011 roku jako początek destabilizacji bezpieczeństwa światowego

Dariusz Wybranowski Uniwersytet Szczeciński

Renesans zjawiska niewolnictwa i handlu żywym towarem w wybranych konfliktach zbrojnych w Afryce i Azji w pierwszych dekadach XXI wieku

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 17  10.00-11.45 • online • link

Aleksander Bołdyrew UŁ, Karol Łopatecki Uniwersytet w Białymstoku

Przemieszczenia/migracje żołnierzy zaciężnych na przełomie średniowiecza i nowożytności

Андрій Федорук Чернівецький обласний краєзнавчий музей

Вплив гуситських війн на військову справу Молдавії у XV ст.

Андрій Стасюк Національний Заповідник "Давній Галич". Центр Медієвістичних Студій Прикарпатського Національного Університету ім. Василя Стефаника

Галицький катедральний монастир у Крилосі після військових руйнувань 1676 року

Денис Тоїчкін Інститут історії України Національної академії наук України

Розвиток і значення булав і перначів на теренах України 16-18 ст.

Тарас П'ятничук Чернівецькому національному університет ім. Ю. Федьковича

Вплив міжнародних воєнних конфліктів кінця ХІХ – початку ХХ ст. на розвиток ідей англо-саксонізму в США

Лілія Щербін Україна

Українське питання в діяльності Конституційно-демократичної партії під час Першої світової війни

Dyskusja • Discussion • Обговорення

Przerwa kawowa • Coffeebraeke • Перерванакаву • 11.45-12.15

 Panel 18  12.15-14.00 • sala 103 • room 103

Anna Ambrochowicz-Gajownik badaczka niezależna

Emigracja Polaków oraz ich wkład w proces odbudowy Francji po pierwszej wojnie światowej

Ольга Білобровець Житомирський Державний Університет ім. Івана Франка

Біженська доля польських дітей і молоді в Україні в роки Першої світової війни

Tadeusz Grabarczyk

Wielka podróż Tadka. Ewakuacja z Syberii w 1922 r. w oczach dziecka

Anna Kaniewska Archiwum Państwowe w Łodzi

"Nie tylko z bronią w ręku". Pomoc społeczeństwa dla żołnierza polskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej w świetle lokalnej prasy oraz wybranych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi

Krzysztof Lesiakowski

Rola Placówek PCK w rewindykacji dzieci polskich po II wojnie światowej z zachodnich stref okupowanych Niemiec - uwarunkowania organizacyjne i międzynarodowe

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 19  12.15-14.00 • sala 202 • room 202

Andrzej Ossowski, Michael Polczynski Defense POW/MIA Accounting Agency and Georgetown University, USA, Joanna Drath, Sandra Cytacka, Maria Szargut Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Białe Gwiazdy nad Europą – poszukiwanie lotników amerykańskich zaginionych podczas II wojny światowej

Kazimierz Przeszowski Instytut Pileckiego

Straty ludnościowe na Woli w okresie Powstania Warszawskiego 1944 - próba bilansu

Patrycja Resel IPN Łódź

Historia organizacji konspiracyjnej Legion Wyzwolenia (1939-1940) i powojenne próby jej upamiętnienia

Witold Jarno

Problemy demobilizacji personalnej Wojska Polskiego w latach 1945-1947

Wojciech Paduchowski IPN Kraków

Wydatki na cele wojskowe w latach 1966-1970 w PRL – dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego z przemysłu krajowego

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 20  12.15-14.00 • sala 203 • room 203

Tomasz Walkiewicz Archiwum Państwowe w Łodzi

Łódź 1914-1918. Obraz miasta doświadczonego wojną w świetle fotografii z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi

Antonina Pawłowska

Koniec wojny – początek wojny. Zmiany społeczne w Irlandii w latach 1919-1922 i stosunek ludności do porozumienia brytyjsko-irlandzkiego

Tomasz Gliniecki Muzeum Stutthof w Sztutowie

Więcej niż tysiąc słów. Symboliczny przekaz o wojnie w zdjęciach fotokorespondenta Armii Czerwonej Emmanuela Jewzierichina z 1945 r.

Aleksandra Arkusz UJ

„Od traumy zniewolenia do traumy wyzwolenia” Wspomnienia amerykańskich jeńców wyzwolonych i repatriowanych przez Sowietów w 1945 r.

Andrzej Wojcieszak

Rola mediów w relacjonowaniu konfliktów zbrojnych

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 21  12.15-14.00 • online • link

Arkadiusz Cegliński UW

Koniec „Bawidełka”, czyli zniszczenie rezydencji Izabeli Czartoryskiej na Powązkach podczas Insurekcji Kościuszkowskiej

Krzysztof Augustyniak Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Straty i zniszczenia wojenne w Ostrołęce w okresie powstania listopadowego oraz odbudowa miasta po upadku zrywu

Monika Dunajko UW

Uczelnia w cieniu wojny - zbiory naukowe Uniwersytetu Warszawskiego w latach okupacji

Michał Kuźmiński UW

Dylematy związane z odbudową zabytków zniszczonych podczas wojny. Przykład pałaców w Brzózie i Kozienicach

Dariusz Szeląg UW, Hubert Kowalski UW

Wojna zatrzymana w kadrze. Zdjęcia wojny egipsko-brytyjskiej w 1882 roku z kolekcji Janusza Fiszera w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Dyskusja • Discussion • Обговорення

 Panel 22  12.15-14.00 • online • link

Тетяна Шевчук Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

Фольклор військовополонених українців періоду Першої світової війни (за матеріалами Архіву фонограм Австрійськоїакадеміїнаук)

Ігор Дрогобицький Україна

Українська Народна Самооборона як вияв реалізації концепції розбудови національного війська (друга половина 1943 р. – початок 1944 р.)

Олена Дьякова, Данііл Топчій Харківський Національний Педагогічний Університет ім. Г.С. Сковороди

Відбудова Харкова у 1943-1945 роках

Oksana Varian Zaporizhzhia regional centre of protection of cultural heritage Ukraine

Військові поховання як метод інструменталізації пам’яті про Другу світову війну

Halyna Bondarenko Ukrainian Ethnological Centre Department of the NASU M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology

Харчування військових: культурно-антропологічні аспекти

Наталія Кулеба Національна музична академія України

Українська класична музика на тлі російсько-української війни

Maryna Oliynyk Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України /Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology, National Academy of Sciences of Ukraine

Патріотичні футболки як форма інформаційного супротиву військової агресії Росії проти України

Dyskusja • Discussion • Обговорення

Zakończenie konferencji • End of conference • Кінецьконференції • 14.00 • sala 103 room 103 • online • link

Obiad • Lunch • Обід 14.30 • Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18, parter

  PATRONI I SPONSORZY

  UŁ LOGO
  FILHISTFILHIST
  MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKIMINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
  POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNEPOLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE
  ARCHIWA PAŃSTWOWEARCHIWA PAŃSTWOWE
  POSSIDEPOSSIDE

  MIEJSCE OBRAD