IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 'OBLICZA WOJNY'

Godło Polski
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 'OBLICZA WOJNY'

SZANOWNI PAŃSTWO

Już po raz dziewiąty zapraszamy do udziału w konferencji z cyklu OBLICZA WOJNY, podczas której podejmiemy temat Wojna – postęp czy stagnacja?

Wojny towarzyszą człowiekowi od zawsze i są wpisane w rozwój cywilizacji ze wszystkimi towarzyszącymi im konsekwencjami. Bez względu na to, z jakim typem konfliktów mamy do czynienia, niezależnie od epoki i warunków społeczno-politycznych, zawsze niosą one skutki, z reguły te negatywne – zniszczenia we wszelkich sferach życia ludzkiego oraz zahamowanie rozwoju. Jednak wojny są również czynnikiem, który motywuje do rozwoju badań, techniki, inwestycji w infrastrukturę i wielu innych działań. Wytworzone na rzecz wojska technologie znajdują też często zastosowanie w obszarach pozamilitarnych. Wojny wpływały na losy poszczególnych ludzi, jednym łamiąc życie, innym – stwarzają możliwości rozwoju i kariery. Naszym zamierzeniem jest wskazanie podczas obrad wpływu konfliktów na różne dziedziny oraz sprowokowanie do dyskusji na temat: Wojna – postęp czy stagnacja?

Proponowane płaszczyzny badawcze

 • wojsko
 • nauka i technika
 • gospodarka
 • medycyna
 • biografistyka
 • społeczeństwo
 • kultura
 • polityka i ideologia
 • środowisko naturalne

Z pewnością wskazane przez nas płaszczyzny dyskusji nie wyczerpują wszystkich możliwości, stąd jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Tradycyjnie też, na naszej konferencji nie stawiamy ograniczeń chronologicznych, można zgłaszać wystąpienia obejmujące swoim zakresem czasy od starożytności po współczesność. Naszym zamierzeniem jest, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny oraz stała się miejscem wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników prowadzonych badań. Dlatego też mile widziani będą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, zarówno badacze utytułowani, jak i stawiający pierwsze kroki w nauce – studenci szkół doktorskich.

Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej zawierającej artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje.

Informacje organizacyjne

 • miejsce obrad – Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a
 • zgłoszenie udziału w konferencji – poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj
 • zakres chronologiczny – od starożytności po współczesność
 • forma obrad – stacjonarnie i on-line
 • czas wystąpienia – 15 minut
 • język obrad – polski, angielski, ukraiński
 • opłata konferencyjna (udział stacjonarny lub on-line) – 450 zł (nie obejmuje kosztów noclegów)
 • rachunek bankowy do wpłat konferencyjnych – 67124030281111001134773901 (Bank Pekao)
 • organizatorzy przewidują publikację nadesłanych artykułów
 • nie przyjmujemy zgłoszeń studentów studiów I i II stopnia

Harmonogram

 • 15 lutego – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
 • 15 kwietnia – koniec przyjmowania zgłoszeń
 • 30 kwietnia – koniec przyjmowania wpłat
 • 24 maja – ogłoszenie programu konferencji
 • 6-7 czerwca – konferencja
 • 30 września – koniec nadsyłania artykułów do druku

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jarosław Kita

prof. dr hab. Marian Głosek

prof. dr hab. Jan Szymczak

Komitet organizacyjny

dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ

dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ

dr Magdalena Pogońska-Pol

mgr Oleg Hański

 

 

 

 

PATRONI I SPONSORZY

UŁ LOGO
FILHISTFILHIST
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKIMINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNEPOLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE
ARCHIWA PAŃSTWOWEARCHIWA PAŃSTWOWE
POSSIDEPOSSIDE